Algemene voorwaarden

Alles goed geregeld

GEBRUIKERSVOORWAARDEN VIA LAURA

Versie: 22 juli 2022

Deze overeenkomst is van toepassing op de diensten die Via Laura aanbiedt. Door deze diensten te gebruiken, ga je met deze overeenkomst akkoord. Omdat onze diensten kunnen veranderen, kan deze overeenkomst ook veranderen. De meest recente overeenkomst is van toepassing.

DIENST

Via Laura biedt toegang tot diverse educatieve content via blogs, het online aanbod met diverse online trainingen- en modules en via Instagram. De inhoud van deze diensten kan van tijd tot tijd veranderen. Een uitgebreid overzicht van het actuele aanbod vind je hier. Voor toegang tot de online trainingen vragen we een vergoeding.

Wij behouden ons het recht voor om content te wijzigen of (tijdelijk) te verwijderen, hier kun je geen rechten aan ontleden. Tevens kunnen wij de dienst beëindigen als je strijd bent met deze overeenkomst of toepasselijke regelgeving handelt.

Onze diensten zijn te bereiken via de website en via Instagram. Via Laura zet zich in om de website en het online aanbod zo goed, veilig en snel toegankelijk te houden voor alle leden- maar hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij storingen waarbij het web tijdelijk niet beschikbaar is, heb je geen recht op een schadevergoeding.

REGISTRATIE ONLINE AANBOD

De online training kun je gebruiken door betaling en registratie. Je krijgt hiermee een account met eigen gekozen wachtwoord, waarmee je de dienst kunt benaderen. Ieder account is persoonsgebonden. Het is niet toegestaan het account te delen met derden.
Deel je persoonlijke gegevens nooit met derden. Als je vermoedt dat er inbreuk is gemaakt op jouw account, laat het dan direct weten per e-mail aan info@via-laura.nl.

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. We behouden ons het recht voor de prijzen te verhogen. We zullen je daarvan van tevoren op de hoogte stellen.

OPZEGGEN

Bij de online training- en modules ga je geen lidmaatschap aan. Het is een eenmalige betaling. Je zit dus niet vast aan een maandelijks bedrag, maar betaald eenmalig het bedrag van de online training of module. Je hoeft dus geen lidmaatschap op te zeggen. De online training- en modules blijven beschikbaar. Het wijzigen van je account regel je in je account op de website van Via Laura.

HERROEPINGSRECHT

Zodra je inlogt en gebruikmaakt van een online aanbod, vervalt je herroepingsrecht. Alle betalingen zijn vooraf en definitief.

AANSPRAKELIJKHEID

Alle content van Via Laura wordt aangeboden om jou te inspireren en verder te helpen op weg naar een (eetstoornis) vrijer leven. Via Laura sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website, door Via Laura ontwikkelde content of producten.

PRIVACY

Via Laura behandelt persoonsgegevens strikt vertrouwelijk. In de privacyverklaring lees je hier meer over.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van onze dienst is door intellectuele eigendomsrechten beschermt. Het is niet toegestaan delen van onze dienst openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te exploiteren. De dienst is enkel voor persoonlijk en niet- commercieel gebruik in je eigen Via Laura omgeving, tenzij anders is overeengekomen.

KLACHTENREGELING EN GESCHILLEN

Als je een klacht hebt, dan horen we dat graag. Stuur je klacht via het contactformulier en we reageren zo snel mogelijk.

DISCLAIMER

Het online aanbod en alle content op de website zijn eigendom van Via Laura. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Via Laura.

De informatie op de website wordt door Via Laura met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangepast en/of aangevuld. Via Laura behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Via Laura alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Via Laura niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Bepaalde links in diverse blogs leiden naar websites buiten het domein van Via Laura, welke geen eigendom meer zijn van Via Laura, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Via Laura. Hoewel Via Laura uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhouden het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit voor eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Via Laura worden onderhouden wordt afgewezen.

Aan de tips in de online trainingen, modules- en blogs, kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg bij psychische- en of lichamelijke klachten altijd eerst je huisarts. De tips die Via Laura biedt dienen slechts ter ondersteuning te worden toegepast. De online content wordt aangeboden ter inspiratie vanuit een ervaringsdeskundigheid. Via Laura sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei direct of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website en online academie, door Via Laura ontwikkelde content of producten.

©Via Laura. Alle rechten voorbehouden.

Volg je mij al?