Privacyverklaring

Transparant en duidelijk

Laura van Kleef, ook wel Via Laura, neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. Via Laura heeft deze privacyverklaring opgesteld om je te informeren over de waarborgen van Via Laura bij de verwerking van persoonsgegevens.

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS DOOR VIA LAURA

Via Laura kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten en/of producten van Via Laura en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Via Laura zelf verstrekt. Via Laura kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

Indien u daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt Via Laura de contactgegevens toe aan de lijst van abonnees voor mails verstuurd door Via Laura. In deze mails zijn blogs en ervaringsverhalen opgenomen, informatie over diensten en/of producten van Via Laura en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

WAAROM VIA LAURA GEGEVENS NODIG HEEFT

Via Laura verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan Via Laura uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, zoals het 10-weekse coachtraject Via Samen.

HOE LANG VIA LAURA GEGEVENS BEWAART

Via Laura bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Via Laura uw gegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Uw gegevens worden niet langer dan één jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Na afloop van de bewaartermijn vernietigt Via Laura uw persoonsgegevens.

DELEN MET DERDEN

Via Laura verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden, uitsluitend na uw nadrukkelijke toestemming of indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Via Laura worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Via Laura gebruikt deze informatie om de werking van de website

te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Kijk onder het kopje ‘Cookie’ van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de website.

BETAALGEGEVENS

Via Laura gebruikt uw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en/of creditcardgegevens voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.

GOOGLE ANALYTICS

Via Laura maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Via Laura bij Google Zoekresultaat pagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Via Laura te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Via Laura heeft hier geen invloed op.

Via Laura heeft Google geen toestemming gegeven om via Via Laura verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

COOKIES
Via Laura hecht waarde aan de gebruiksvriendelijkheid en kwaliteit van de website en de diensten. Om deze reden maakt Via Laura gebruik van Cookies.

Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt.

U kunt in uw internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de website minder of niet meer toegankelijk voor u zijn. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

De volgende cookies worden gebruikt op de website:

  • Via Laura maakt gebruik van functionele cookies die de benodigd zijn voor een goede werking van de website.
  • Met uw toestemming plaatst Via Laura tracking cookies op uw apparatuur, die kan worden opgevraagd zodra u een website uit het netwerk van Via Laura bezoekt. Hierdoor kan Via Laura te weten komen dat u naast de website ook op de betreffende andere website(s) uit het netwerk van Via Laura bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel, is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar, dient om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.
  • Via Laura maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt Via Laura inzage in het bezoek aan de website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan Via Laura de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. [Lees hier over het privacy beleid van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en over het specifieke privacy beleid van Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres, overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. Via Laura heeft hier geen invloed op. Via Laura heeft Google geen toestemming gegeven om de via Via Laura verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield Principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google.

• Ten slotte zijn op de website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Instagram. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien u gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten.

WEBSITES VAN DERDEN
Op de website van Via Laura kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Via Laura draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Via Laura kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Ik raad u aan de privacyverklaring van deze website te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@via-laura.nl Via Laura zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Via Laura neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Via Laura heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Via Laura verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Via Laura op via info@via-laura.nl

Via-laura.nl is een website van Via Laura. Via Laura is als volgt te bereiken:
Adres: Antiloopstraat 43B, 4817 LA te Breda
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 64864421
Telefoon: 06- 52 07 42 25
E-mailadres: info@via-laura.nl

KLACHTEN

Indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Via Laura, verzoekt Via Laura u om zo snel mogelijk contact met Via Laura op te nemen via info@via-laura.nl. Via Laura zal binnen 4 weken reageren. Indien u het niet eens bent met onze reactie, kunt u een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

WIJZIGINGEN

Via Laura behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Lees daarom regelmatig de privacy- en cookieverklaring voor een update.

Volg je mij al?