Wat betekent herstel voor jou?

Wat betekent herstel voor jou?

900 600 Laura van Kleef

Aan het eind van mijn behandelperiode in de kliniek, werd ik ‘genezen verklaard’. Genezen zijn was iets waar ik tijdens mijn behandeling best bang voor was. Want wie was ik zonder mijn eetstoornis en wat kwam er voor in de plaats?

‘Genezen verklaard zijn betekende nog niet dat ik was hersteld van mijn eetstoornis’

Ik dacht dat als ik eenmaal genezen verklaard was, ik het allemaal zelf moest doen. Dat ik niet meer geholpen zou worden door de hulpverleners in de kliniek. Dat de eetstoornis nooit terug mocht komen, want dan had ik gefaald in mijn behandeling. Nu ik als ervaringsdeskundige mijn eigen praktijk heb, denk ik vaak na over de term ‘herstel’ en ‘genezen’. Wil je weten wat herstel voor mij betekent? Lees dan verder in mijn blog.

Ik werd te vroeg genezen verklaard

Als ik nu terugkijk op de periode van de behandeling en daarna, ben ik van mening dat ze me te vroeg hebben laten gaan. Ik werd genezen verklaard, maar de eetstoornis zat nog steeds in mijn hoofd. Verder dan aankomen in gewicht is er bij mij destijds niet gekeken. De kern van mijn eetstoornis en waar deze vandaan kwam? Ik had werkelijk geen idee. Toch bleef ik na de behandeling vechten tegen mijn eetstoornis en zocht ik verdere hulp om mijn gezonde gewicht te behouden. Na de behandeling in de kliniek begon ik meer te voelen wat ik echt voelde. Verdriet, boosheid en met name angst voelde ik ineens intens. Ik wist hier niet mee om te gaan en leefde jarenlang met hartkloppingen, angstgedachten, suïcidale gedachten en behoefte aan liefde en veiligheid. Toen het echt niet meer langer kon, kreeg ik de diagnose ‘angststoornis en depressie’ en kwam ik op een wachtlijst van een jaar te staan.

Voor herstel is dieper kijken nodig

Deze wachtlijst was lang en het was een zware, zwarte periode. De therapie die ik uiteindelijk kreeg, heeft mij mijn leven teruggegeven. Het heeft mijn ogen doen openen, open wonden geheeld, patronen doorbroken en de kern van de eetstoornis aangepakt.
Ik ben ervan overtuigd, dat wil je jouw eetstoornis overwinnen, er gekeken moet worden naar de kern van de eetstoornis. Waarom de eetstoornis in jouw leven is (gekomen) en welke functie de eetstoornis heeft. Dieper kijken dan je eigenlijk in eerste instantie wilt. Dit is confronterend, dat weet ik als geen ander. Wil jij voor 100% herstellen van je eetstoornis, dan wil ik je uitnodigen dit wel te gaan doen. Ik begrijp en voel met je mee dat deze stap eng is en wil jou hierin graag helpen.

Hulp bij Via Laura betekent dat je gaat werken aan herstel van je eetstoornis. Dat je stap voor stap dieper gaat kijken dan alleen de eetstoornis. Dat je jouw talenten gaat ontdekken en jouw kracht gaat inzetten om het leven te vieren in plaats van overleven in jouw eetstoornis. Wil jij hier hulp bij? Neem dan contact op.

Wat betekent herstel precies?

Denk jij dat herstel is dat je zonder zorgen door het leven gaat? Dat je helemaal happy bent met je lichaam? Dat je geen moeite meer hebt met keuzes maken en je alles aan kan? Dan zeg ik nee: ‘dat is geen herstel’. Als je aan mij vraagt wat herstel voor mij betekent dan is dat in eerste instantie dat ik niks meer met de eetstoornis doe. De eetstoornis is er niet meer in mij. Niet meer in mijn lichaam en niet meer in mijn gedachten.

Vrijheid. Zelfvertrouwen. Geluk. Leven in plaats van overleven. Jezelf kunnen zijn. Dat is waar herstel over gaat.

Mijn gezonde ik bepaalt wat ik wel en niet wil en doe in plaats van de eetstoornis. Ik los problemen niet meer met de eetstoornis op en communiceer niet meer met die alles overheersende stem. Ik vermijd er niets meer mee en verzacht er niks mee. Herstel betekent voor mij dat ik mijn leven leef zonder deze stem. Bij mij is de eetstoornisstem helemaal weg. Het betekent dat ik mijn vrijheid heb teruggekregen.

Herstel betekent ook:

Herstel betekent niet per definitie dat het leven makkelijker wordt. Ik moet nog steeds moeilijke uitdagingen aangaan, mijn verantwoordelijkheden nemen, relaties aangaan met mensen en ook sta ik regelmatig voor lastige keuzes. Herstel betekent niet dat ik nu een perfect mens ben. Dat was ik niet en ben ik nog steeds niet. Het verschil is dat ik heb geleerd dat ik met dat niet perfect zijn kan omgaan en dat ik blij ben met mijn imperfectie.

Herstel is een heel lange weg. Dat weet ik als ervaringsdeskundige als geen ander. Een weg van steeds krachtiger en wijzer worden. Een weg van groei. Herstel gaat over een plek innemen in het leven. Met twee voeten op de grond staan. Herstel betekent voor mij ook dat ik de pijn uit mijn verleden een plekje heb gegeven en ik de regie terug heb over mijn eigen leven. Het betekent voor mij soms nog vallen. Maar ik sta altijd een keer meer op dan ik gevallen ben.

Leave a Reply

Volg je mij al?